Hướng dẫn vào Facebook trên smartphone Android

Hướng dẫn đổi DNS trên thiết bị Android cho bạn nào không vào được FB bằng wifi. Vào Settings > Wifi > nhấn giữ lên mạng wifi đang kết nối > Modify.     Tick vào Show advanced options. Mục IP settings chọn Static, sau đó chỉnh DNS 1 thành 8.8.8.8 hoặc 4.2.2.1 KHÔNG cần […]